DOM MARIJA-NAŠA NADA


Dom za djecu s poteškoćama u tjelesnom i/ili psihičkom razvoju „Marija-naša nada“ ustanova je za rehabilitaciju djece s oštećenjem kognitivnog i/ili motoričkog razvoja.

Naši partneri


GLAVNI DONATOR: Fondazione Don Carlo Gnocchi,
Međunarodno kumstvo djetetu Herceg-Bosne, Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju "Nada" Široki Brijeg, Općina Široki Brijeg, Udruga "Mir i dobro" iz Italije

Sponzori


JP elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar

Više o nama

Galerija


SVOJOM DOBROROM POMAŽETE DJECI KOJA TREBAJU NAŠU POMOĆ
Žiro račun:

3382202200949265

UniCredit Bank d.d. BH
HVALA!

O nama


placeholder-avatar

Saznajte malo više o nama

Dom za djecu s poteškoćama u tjelesnom i/ili psihičkom razvoju „Marija naša nada“ ustanova je za rehabilitaciju djece s oštećenjem kognitivnog i/ili motoričkog razvoja.

Otvoren je 05. rujna 2004. godine kao plod suradnje: Udruge „Mir i dobro“ iz Italije, Fondacije "Don Carlo Gnocchi", Udruge „Međunarodno Kumstvo Djetetu Herceg Bosne“ iz Širokog Brijega, Udruge roditelja djece s poteškoćama u razvoju „Nada“ iz Širokog Brijega, Općine Široki Brijeg.

Od osnutka do danas jedina je specijalizirana rehabilitacijska ustanova ovog tipa na području Zapadnohercegovačke županije. U Domu za djecu s poteškoćama u tjelesnom i/ili psihičkom razvoju „Marija naša nada“ djeca s tjelesnim i psihološkim poteškoćama, uz primjenu specifičnih metoda i tretmana, uključena su u različite skupine.

Ambulantni tretman za djecu sa neurorazvojnim poteškoćama


Svu djecu rođenu pod neurološkim rizikom na području Zapadnohercegovačke županije pojačano nadziremo i po potrebi uključujemo u program razvojne gimnastike . U praćenje razvoja rizične djece uključeni su članovi interdisciplinarnog tima naše ustanove. Svaki član procjenjuje pojedine segmente razvoja djeteta i može vrlo rano otkriti predznake poremećaja u pojedinim segmentima razvoja kao što su ponašanje, raspoloženje, vid, sluh, govor, pokretljivost tijela, mišićna napetost, usmjeravanje i održavanje pozornosti. Ukoliko se otkriju predznaci premećaja razvoja, provodi se razvojna gimnastika, poticanje općih i funkcionalnih sposobnosti, poticanje razvoja govora i drugi potrebni specijalni medicinski postupci. Dijete se uključuje u razvojnu gimnastiku već na prve naznake odstupanja uz obvezno podučavanje majke za istovjetan rad s djetetom kod kuće. Majka taj program ponavlja koristeći ga u njezi i igri s djetetom. Svrha takvog "trajnog" vježbanja djeteta je potpuno uklanjanje odstupanja u razvoju djeteta ili smanjenje kasnijeg invaliditeta.

Ambulantni tretman za djecu sa kombiniranim poteškoćama


 • Neurorazvojna habilitacija i rehabilitacija djece s cerebralnim i drugim razvojnim oštećenjima
 • Korektivna gimnastika posturalnih razvojnih odstupanja organizirana kroz individualne, individualizirane i grupne kineziterapijske tretmane lošeg držanja i deformacija kralježnice
 • Kombinacija kineziterapije s drugim fizikalno-terapijskim postupcima
 • Radna terapija
 • Tretman od strane defektologa
 • Glazbena terapija
 • Psihološki suport u okviru postupaka procjene psihomotornog razvoja djeteta
 • Podrška od strane socijalnog radnika s ciljem unapređenja kvalitete života djece sa posebnim potrebama, razvoja njihovog punog potencijala, obitelji, grupe i zajednice u društvu

Dnevni tretman za djecu sa poteškoćama kroz individualni i grupni terapijski tretman


U tijeku dnevnog boravka u našoj ustanovi djeca imaju organizirane sljedeće aktivnosti:

 • Provođenje higijenskih aktivnosti
 • Provođenje individualnih i grupnih rehabilitacijskih tretmana
  • Individualni tretmani (radna terapija, fizikalna terapija, defektološki tretman, senzorno-integracijski tretman)
  • Grupni tretmani (radna terapija, motorička terapija, glazbena terapija, terapija igrom, likovne radionice, tehničke radionice)
 • Osposobljavanje i osamostaljivanje djece u aktivnostima samozbrinjavanja
 • Integracija djece u aktivnosti izvan naše ustanove kroz suradnju s drugim udrugama i ustanovama
 • Prigodne aktivnosti kako bi djeca svoje vrijeme provodila sadržajno: proslave rođendana, obilježavanje Uskrsa, Božića, Svetog Nikole, Dana kruha, Majčinog dana…

Radionice za radnu terapiju za osobe s poteškoćama u razvoju mlađe odrasle dobi


U radionici se provode dnevni programi kroz koje se pruža podrška korisnicima kroz radne aktivnosti, psihosocijalnu rehabilitaciju, organizirano provođenje slobodnog vremena, boravak i prehranu, te savjetodavni rad. U radionicu svakodnevno dolazi 12 korisnika u dobi od 18 do 32 godine, s različitim stupnjem oštećenja, od lake duševne zaostalosti s pridruženim smetnjama do umjerene duševne zaostalosti. Stručni rad odvija se po programu koji je prilagođen individualnim potrebama korisnika i njihovim afinitetima. Naša radionica najviše afiniteta pokazuje na području likovne kreativnosti, pa nastaju figurice od gipsa, kao i prigodni božićni i uskršnji ukrasi i čestitke. Čestitke se izrađuju za različite prigode: blagdane, rođendane, vjenčanja, Valentinovo i slično.

Pružanje usluga tretmana i njega osobama s poteškoćama u razvoju u obiteljskom domu


 • Kućna/zdravstvena njega (obavljanje osobne higijene, previjanje, vađenje krvi/uzimanje bioloških uzoraka/, davanje terapije/injekcije, kontrola vitalnih funkcija, hranjenje, prevencija komplikacija dugotrajnog mirovanja, edukacija…… )
 • Fizikalna i radna terapija koja uključuje niz terapeutskih metoda i procedura koja se koristi u liječenju i terapiji korisnika
 • Podrška od strane socijalnog radnika s ciljem unapređenja kvalitete života djece sa posebnim potrebama, razvoja njihovog punog potencijala, obitelji, grupe i zajednice u društvu

Grupe podrške za roditelje djece sa poteškoćama u razvoju


 • pružiti psihosocijalnu podršku roditeljima djece s teškoćama u razvoju
 • educirati roditelje o vrstama teškoća u razvoju i načinima pružanja podrške svojem djetetu
 • povećanje kvalitete života 
 • poboljšanje roditeljske kompetentnosti
 • informiranje o pravima i potrebama djeteta s teškoćama u razvoju
 • učenje vještina komunikacije
 • emocionalno osnaživanje
 • učenje vještine prevladavanja stresa

Usluge centra


 • OSTALI DONATORI

  ATACO d.o.o., ABC Petrol, Agencija DELTA Security d.o.o., BAGARIĆ d.o.o., BASIC COMMERCE d.o.o., BH TELECOM d.d., BIMACO d.o.o., BINVEST d.o.o., Bokšić d.o.o., BOMA d.o.o., Bomert d.o.o., CENTAR MOTOR d.o.o., JU Coming, Croatia osiguranje d.d., Čistoća d.o.o., ČUTURA PRIJEVOZ d.o.o., DOM ZDRAVLJA Široki Brijeg, Don Angelo pizzeria, DUAL-MONT d.o.o., DUJKIĆ d.o.o., Džajić commerce d.o.o., ELCOR d.o.o., EUROPAPIER - HERCEGTISAK d.o.o., EZ Engineering d.o.o., FAMA d.o.o., FEAL d.o.o., Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, Farma koka Čerigaj, FEMIS d.o.o., FIRCON d.o.o., FRAMA Široki Brijeg, GP Toming d.o.o., GRAFOTISAK d.o.o., HERING d.d., HERKAM d.o.o., HKK ŠIROKI, Hrvatska Vlada, HT ERONET, INEL d.o.o., INTERPRESS d.o.o., Iveral d.o.o., Ivernea d.o.o., JKP ČISTOĆA Široki Brijeg, JP Elektroprivreda HZHB, KAMIR d.o.o., Kladionice WILLIAMS d.o.o., KTM Brina d.o.o., LOGOTIP d.o.o., Lumen d.o.o., MEPAS d.o.o., Miniplast d.o.o., Ministarstvo rada i socijalne politike FBiH, MIP 3 d.o.o., MIS BENZ d.o.o., MRVELJI d.o.o., MUP ZHŽ, NK Široki Brijeg, Općina Grude, Općina Posušje, Osnovne škole Široki Brijeg, Pavković PANELI d.o.o., PBR keramika, PRIMORKA d.o.o., Printerio, PUTOVI d.o.o. Grude, Raiffeisen Bank d.d., Remedia d.o.o., RUDNICI BOKSITA d.o.o., Savez računovođa BiH, SJEMENARNA d.o.o., Soldo Metali d.o.o., Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje RH, Srednja strukovna škola s pravom javnosti CENTAR ZA OBRAZOVANJE, TEM Mandeks d.o.o., TOMOŠPED d.o.o., TONDACH BiH d.o.o., TT kabeli d.o.o., Unicredit bank d.d., UNIJA LEKO d.o.o., URBIS 86 d.o.o., Vibar d.o.o., VIOLETA d.o.o., Williams kladionica d.o.o., Z.M.C. d.o.o., Zavod sv. Obitelji, Zavod zdravstvenog osiguranja ŽZH, Županija Zapadnohercegovačka.

Kontakt


Kontaktirajte nas

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja slobodno nas kontaktirajte.

Marija - Naša Nada

Vitkov Prilaz 1-Puringaj
88220 Široki Brijeg, Bosna i Hercegovina

e-mail:
marijanasanada@gmail.com, reh.centar@tel.net.ba

facebook:
Rehabilitacijski Centar Marija-naša Nada

Telefon:
00 387 39 706 954

Fax:
00 387 39 706 953

UniCredit Bank d.d. BH Acc.No: 3380604817273018
Swift/BIC: UNCRBA 22
Žiro račun: 3382202200949265
IBAN: BA 393380604817273018